Moss Spellemannskompani

Innmelding!Trekkspiller:
Født

Som trekkspill-medlem i orkesteret gjelder til enhver tid gjeldende vedtekter og kontingent som fastsettes på årlig generalforsamling - se Moss Spellemannskompani sin hjemmeside www.spellemann.org.

Kontigenter i Moss Spellemannskompani

Støttemedlemskap: Kr 150 pr. år.
Rekruttmedlemskap: Kr 650 pr. år.
Juniormedlemskap: Kr 1200 pr. år.
Seniormedlemskap: Kr 1500 pr. år.

Faktura sendes ut etter generalforsamling eller ved innmelding i orkesteret.

Medlemmet følger orkesterets undervisning ukentlig på Rygge ungdomsskole og deltar på orkesterets arrangementer etter oppsatt semesterplan.
Det forventes også deltagelse på arrangementer i form av enkelt dugnadsarbeide.